<< Monument:
Makter og Menneske
 
In collaboration with Leander Djønne

Monument:
Makter og Menneske
located in the former industrial area of Odda, Hardanger

Magnet: corten steel
(300 x 200 x 50),
Text engraving on aluminum
(48 x 150 cm),
Mounted on a concrete foundation
(300 x 100 x 50 cm)


The unveiling performance
was part of the official
Litteratursymposiet i Odda
2010 programme.scroll down for
more images
v
v

 
all photos: Halldor Gjernes
The title of the monument is taken from the extensive collection of work by Halldor O. Opedal.

The text engraved refers to the first handwritten crew protocols, where we found the name of two of our ancestors who were employees at the Alby United Carbide Factories early in the 1900s. The idea is to give a tribute to the first workers who worked under very harsh conditions. The magnetic shape can be seen as an image of attraction and power. And that it refers to the triumphal arch, a passage that will lead to something new.

The monument says something about a united identity, and the collective understanding of Odda's history. It is a work that examines the transition from industrial culture to cultural industry. We want to emphasise that the technological effort is no longer a matter of mastering nature, as in industrial society, but of governing society, and not least the relationship between human beings. It is also important to read the work as a symbol of a much larger international industrialization process and further development of capitalism's powers through the ages, and the notion that this continues to be at the
expense of lives.
   
Norwegian:
Tittelen på Monumentet er teken frå det omfattande innsamlingsverket til
Halldor O. Opedal.

Den tekstgraverte katodeplata viser til dei fyrste handskrivne mannskaps-protokollane, der me fann namnet til to av forfedrene våre som var tilsette ved The Alby United Carbide Factories tidleg på 1900-talet. Tanken er å gje ein hyllest til dei fyrste arbeidarane som arbeidde under svært harde tilhøve. Magnetforma kan sjåast som eit bilete på tiltrekning og kraft. Samt at den referer til triumfbogen, ein passasje som skal leie til noko nytt.

Monumentet seier noko om en sameinande identitet, og kollektiv forståing av Odda sin historie, samt at det er eit verk som tematiserer overgangen frå industrikultur til kulturindustri. Me vil gjennom dette vektlegge at den teknologiske innsatsen ikke lenger dreier seg om å beherske naturen, som i industrisamfunnet, men om å beherske samfunnet, og ikkje minst beherske tilhøvet imellom menneske. Det er også viktig å lese arbeidet som eit symbol på ein langt større internasjonal industrialiseringprosess og videreutviklinga av kapitalismen sine krefter som gjennom tidene har gått, og held fram med å gå på bekostning av menneskeliv.
   
 
   

   
Rannveig Djønne (left) and
Hild Sofie Tafjord performing during the unveiling

Ivan Galuzin performing russian working songs
<<